Privacyverklaring

UITVAART

Calla Lelie Uitvaartzorg, gevestigd in Kapelle, KVK nummer 68146728 en bereikbaar via 0619926112 / jose@callalelie.nl, verklaart middels deze privacyverklaring vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. Calla Lelie Uitvaartzorg ontvangt, verzamelt en administreert persoonsgegevens van de overledene en de opdrachtgever/opdrachtgeefster (de nabestaande) die Calla Lelie  Uitvaartzorg opdracht geeft het afscheid (de uitvaart) te begeleiden. Calla Lelie Uitvaartzorg gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Calla Lelie Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en zo de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Calla Lelie Uitvaartzorg handelt namens de Europese Wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens Calla Lelie Uitvaartzorg verzamelt persoonsgegevens om een uitvaart, met alles wat daarbij komt kijken, vorm te kunnen geven, met de opdrachtgever/opdrachtgeefster te communiceren en de facturatie/dankkaartjes te kunnen regelen.
  • NAW-gegevens (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • Geboortedatum (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • Geboorteplaats (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • Telefoonnummer (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • E-mailadres (opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • BSN-nummer (overledene en opdrachtgever/opdrachtgeefster)
  • Burgerlijke staat (overledene)
  • Dag, uur en plaats overlijden (overledene)
  • Gegevens schouwarts
  • Verzekeringspolissen (met persoonlijke informatie) (overledene)
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal systeem dat wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De medewerkers van Calla Lelie Uitvaartzorg hebben afzonderlijk van elkaar een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het systeem. De medewerkers van Calla Lelie Uitvaartzorg kunnen opgeslagen bestanden als Word en PDF, behorend bij een overledene, inzien op een server. Ook hiervoor geldt dat een medewerker moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast werken de medewerkers met een administratieve functie met een boekhoudsysteem (crediteuren, debiteuren) dat is gekoppeld aan het digitale systeem (beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord). Gegevensuitwisseling derden Calla Lelie Uitvaartzorg verkoopt persoonsgegevens absoluut niet aan derden. Calla Lelie Uitvaartzorg wisselt de persoonsgegevens alleen uit met derden, als een begraafplaats, een crematorium, de drukker en anderen, als dit noodzakelijk is om een afscheid goed te kunnen begeleiden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen van een dag en tijdstip van een crematie. Overigens ontvangen derden enkel de persoonsgegevens die er voor hen toe doen. Zo ontvangt de drukker bijvoorbeeld geen BSN nummer. Calla Lelie Uitvaartzorg deelt geen persoonsgegevens en gedetailleerde informatie over een afscheid of uitvaart met personen anders dan de opdrachtgever/opdrachtgeefster en derden die een zakelijke dienstverlening aanbieden ten behoeve van het vormgeven van het afscheid. Bewaren persoonsgegevens Calla Lelie Uitvaartzorg bewaart de gegevens van een afscheid bij voorkeur langer dan 7 jaar, aangezien nabestaanden regelmatig details vernemen van een eerder uitgevoerde uitvaart van een familielid. Beeldmateriaal, als foto’s van personen tijdens een uitvaart, gebruikt Calla Lelie Uitvaartzorg eventueel voor de website en Social Media na akkoord van de opdrachtgever/opdrachtgeefster. Verwijderen persoonsgegevens Op schriftelijk verzoek zal Calla Lelie Uitvaartzorg door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

Cookies Calla Lelie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Op deze website wordt Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken te verzamelen om de site verder te kunnen verbeteren. Hiervoor is een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten is uitgeschakeld en IP adressen worden geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) weigeren. Op de helppagina’s van onder meer de browsers Internet Explorer en EdgeChromeFirefox en Safari, vindt u de instructies. Als u ze weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij ze in te schakelen.

Indien u specifiek het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.