Levens- en testament

Waarom zou ik een levens- en of testament laten opmaken?
Wat is het verschil eigenlijk?
Met een levenstestament machtigt u,uw partner voor uw gezamelijke huishouden en financiën.
Als u alleenstaand bent, iemand anders die u vertrouwd om uw financiën te regelen mocht u het om welke reden dit niet meer kunnen.
Voor uw partner geldt dat hij/zij dingen mag regelen zonder bij de rechtbank akkoord te hoeven vragen.
Zonder deze notariële akte mag uw partner tot 1500 euro spenderen.
handelingen zoals bijvoorbeeld  aan- of verkoop van een woning of auto moet er bij de rechtbank Bewindvoering aangevraagd worden.
Deze akte levenstestament ontzorgt uw beide en geeft meer tijd en ruimte om de situatie waarin u terecht bent gekomen te verwerken.
Kortom met een levenstestament zorg je ervoor dat je regie over je eigen leven behoudt. Zo voorkomt u dat uw partner, kinderen of andere familie en naasten achterblijven met een hoop vragen. Het is belangrijk om je financiële zaken goed te regelen voor het geval je dat zelf niet meer kunt doen.

Levenstestament

Waarom een testament?
In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.
In een testament legt u dus vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kindern overleden dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.