Levenstestament

Waarom zou je een levens- en of testament laten opmaken en wat is het verschil eigenlijk?

Met een levenstestament machtigt u, uw partner voor uw gezamenlijke huishouden en financiën.
Als u alleenstaand bent, iemand anders die u vertrouwd om uw financiën te regelen.
Oftewel iemand die u om welke reden dan ook kan bijstaan mocht u dit niet meer kunnen. Je zou dit ook een levensexecuteur kunnen noemen.
Voor uw partner geldt dat hij/zij gemachtigd wordt en dingen mag regelen zonder bij de rechtbank akkoord te hoeven vragen.
Zonder deze notariële akte mag uw partner tot 1500 euro spenderen.
Handelingen, zoals bijvoorbeeld  aan- of verkoop van een woning of auto moeten bij de rechtbank Bewindvoering aangevraagd worden.
Deze akte levenstestament ontzorgt uw beide en geeft meer tijd en ruimte, mocht u in zo’n situatie terecht komen.
Het zal  u tijd  geven om te verwerken en het leven weer ergens om te pakken.
Kortom met een levenstestament zorgt u  ervoor dat u regie over je eigen leven behoudt.
Zo voorkomt u dat uw partner, kinderen of andere familie en naasten belast worden met een hoop vragen en dingen die geregeld moeten worden.
Eventueel kunt u ook klikken op deze link van Radar om u extra te informeren.
Het is belangrijk om uw financiële zaken goed te regelen voor het geval u dat zelf niet meer kunt doen.
Verder is er een mogelijkheid om ook medische wensen hierin vast te leggen, maar als het alleen in je levenstestament staat is dit niet voldoende.
Het is bij deze medische wensen  belangrijk dat u ook de wilsverklaringen tekent en deze onder de aandacht brengt van
(behandeld) arts.
De wensen van uw  wilsbeschikking, bepaalt u zelf, dus wederom ook hierin kunt u regie houden.
Voor meer informatie kunt u op de deze link klikken, om te weten of dit  bij u past, en wat de mogelijkheden zijn.

Levenstestament

Waarom een testament?

Hierin legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren.
Er zijn minstens 10 redenen om een testament te laten maken of aan te passen.
Voor meer  informatie kunt u hier klikken.